Števila
Standard
Različice
R 1
Razlaga iz SSKJ
izraža število trinajst [13]
Pogostost kretnje
5